AXD-200

Cena:56.10EUR
Skladom
Pridať do košíka

AXD-200 je multifunkčné zariadenie, pracujúce v rámci obojsmerného bezdrôtového systému ABAX 2/ABAX. Spĺňa požiadavky normy EN 50131 Grade 2.

Zariadenie môže pracovať v jednom zo 7 režimov, ako: magnetický kontakt, dvojkanálový magnetický kontakt, magnetický kontakt s roletovým vstupom, magnetický kontakt s vibračným detektorom, detektor premiestnenia, detektor teploty alebo zaplavenia vodou. Zmena režimu spočíva na zodpovedajúcom udieraní na kryt zariadenia. Táto procedúra sa vykonáva pred prihlásením zariadenia do kontroléra.

Popis režimov činnosti

Magnetický kontakt / dvojkanálový magnetický kontakt / magnetický kontakt s roletovým vstupom

zisťovanie otvorenia dverí, okna a pod.

vstup na obsluhu drôtového detektora typu NC

dodatočný digitálny kanál na obsluhu drôtového detektora (dvojkanálový detektor, detektor s roletovým vstupom)

vstup na obsluhu detektora rolety (detektor s roletovým vstupom)

Vibračný detektor a magnetický kontakt

zisťovanie otrasov a vibrácií vznikajúcich pri pokusoch násilného otvorenia dverí a okna

zisťovanie otvorenia dverí, okna a pod.

regulácia citlivosti detekcie

Detektor premiestnenia

zisťovanie zmeny polohy predmetu

individuálna ochrana cenných predmetov

Detektor teploty

meranie teploty v rozsahu -10°C až +55°C

dva programovateľné prahy teploty (horný a dolný)

Detektor zaplavenia vodou

zisťovanie úniku vody

vstup na pripojenie externej sondy zaplavenia FPX-1 (biela), FPX-1 BR (hnedá) alebo FPX-1 DG (tmavošedá) - sonda sa dodáva osobitne

AXD-200 má malý odber energie. Je je napájaný batériou CR123A 3 V. Pokles napätia pod určenú úroveň je signalizovaný opticky a akusticky. Okrem toho možnosť "ECO" (iba v ABAX 2) umožňuje až štrvornásobné predĺženie času činnosti bez nutnosti výmeny batérie.

Zabudovaná LED-ka uľahčuje kontrolu zariadenia v testovacom režime a taktiež signalizuje nasledujúce etapy procesu výberu typu detektora. Konfigurácia a aktualizácia firmvéru detektora môže byť vykonávaná diaľkovo. Rádiová komunikácia v systéme ABAX 2 je šifrovaná v štandarde AES.

Detektor má sabotážnu ochranu pred otvorením krytu a odtrhnutím detektora zo steny.

Detektor sa vyrába v bielej (AXD-200), hnedej (AXD-200 BR) alebo tmavošedej (AXD-200 DG) farbe.

má certifikát zhody s normou EN 50131 Grade 2

možnosť výberu jedného z dostupných režimov činnosti - ako:

dvojkanálový magnetický kontakt

magnetický kontakt s roletovým vstupom

vibračný detektor s magnetickým kontaktom

detektor premiestnenia

detektor teploty

detektor zaplavenia vodou

spolupráca s:

kontrolérmi systému ABAX 2 (ACU-220 a ACU-280) a opakovačom ARU-200

kontrolérmi systému ABAX (ACU-120 a ACU-270), ústredňou INTEGRA 128-WRL a opakovačom ARU-100

dosah rádiovej komunikácie na otvorenom priestranstve:

v ABAX 2: do 2000 m (s ACU-220) / do 1200 m (s ACU-280)

v ABAX: do 500 m

diaľková konfigurácia a aktualizácia firmvéru

zabudovaný detektor teploty (meranie teploty v rozsahu od -10°C do +55°C)

LED-ka signalizujúca narušenia v testovacom režime

nízky odber energie a kontrola stavu batérie

možnosť „ECO” umožňujúca predĺženie času činnosti zariadenia na batérii (iba v ABAX 2)

napájanie: batéria CR123A 3 V

sabotážna ochrana pred otvorením krytu a odtrhnutím detektora zo steny

Výrobca:SATEL
Kód:AXD-200